Δεν υπάρχουν σήμερα στις επιστήμες νόμοι συμπαντικής ισχύος

20-7-2012

Επιστρέφω στον Ζηνώνειο ισχυρισμό, ότι στον κόσμο μας δεν υπάρχει πραγματικά το φαινόμενο της κίνησης.

a—-Δεν είναι φυσικό και επόμενο, ότι για τον ανθρώπινο νου η κίνηση – την οποία αυτός παρακολουθεί παντού στον κόσμο μας -, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της (υλικής) ύπαρξης;

b—-Εάν, ωστόσο, είχε ο Ζήνων αποδείξει με αδιάσειστο τρόπο τους ισχυρισμούς του, θα μπορούσε κανείς έκτοτε να αμφιβάλλει για την ορθότητα των θέσεών του;

c—-Δεν ήταν αυτά που δίδασκαν οι Ελεάτες φιλόσοφοι απλώς «θεωρίες»;

d—-Υπάρχουν, όμως, γενικά θεωρίες, που να έχουν αληθινά οποιαδήποτε αποδεικτική αξία;

e—-Δεν εκφράζουν όλες απλώς τις «απόψεις» των συντακτών τους;

f–.–Έχουν «απόψεις» κάποια αξία, όταν δεν είναι αποδείξιμες;

g—-Μπορεί κανείς, από την άλλη μεριά, από τα παραπάνω να συμπεράνει λογικά, πως εάν τα Ζηνώνεια παράδοξα δεν λύθηκαν μέχρι σήμερα, αυτά, προφανώς, δεν είναι επιλύσιμα;

h—-Εάν, ωστόσο, κατάφερνε κανείς να λύσει αυτά τα προβλήματα (μέσα από λογικούς συνειρμούς) με απόλυτη σιγουριά για την ορθότητα της λύσης, δεν θα επρόκειτο για ένα μοναδικό αντισεισμικό πνευματικό θεμέλιο – για έναν συμπαντικό νόμο;

i—–Δεν θα μπορούσε τότε σ’ αυτό να αγκυρωθεί με σιγουριά το σύνολο της γνώσης στον κόσμο μας;

j—–Δεν θα συνέβαινε αυτό, επειδή μια τέτοια εξασφαλισμένη θεμελιώδης αλήθεια θα διαπλεκόταν με όλες τις άλλες συμπαντικές αλήθειες; (Δεν αναφέρομαι εδώ στο απατηλό, που είναι το προσεγγιστικό «φαίνεσθε», αλλά στο μόνο αληθινό δηλαδή στο απόλυτο «είναι».) 

k–.–Ή μήπως υπάρχει ήδη ένα τέτοιο αδιάσειστο πνευματικό θεμέλιο; Αλλά αν υπήρχε ένα τέτοιο θεμέλιο, δεν θα ήταν η γνώση του κόσμου μας διαφορετικής ποιότητας, απ' ό,τι είναι σήμερα; Ή μήπως θεωρεί κάποιος, ότι υπάρχει κάποιας μορφής γνώση, που είναι εξασφαλισμένη και, συνεπώς, απόλυτη;

lΕίναι, ενδεχομένως, οι τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις ένα τέτοιο αδιάσειστο πνευματικό θεμέλιο;

m—-Αλλά πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο θεμέλιο, όταν όλα τα θεωρητικά κατασκευάσματα στον κόσμο μας στηρίζονται είτε σε αξιώματα είτε σε δόγματα;

       Ερωτήσεις σαν τις παραπάνω απαντώνται διεξοδικά στα βιβλία μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία