Δεν υπάρχουν σήμερα στις επιστήμες νόμοι συμπαντικής ισχύος

20-7-2012

Επιστρέφω στον Ζηνώνειο ισχυρισμό, ότι στον κόσμο μας δεν υπάρχει πραγματικά το φαινόμενο της κίνησης.

a—-Δεν είναι φυσικό και επόμενο, ότι για τον ανθρώπινο νου η κίνηση – την οποία αυτός παρακολουθεί παντού στον κόσμο μας -, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της (υλικής) ύπαρξης;

b—-Εάν, ωστόσο, είχε ο Ζήνων αποδείξει με αδιάσειστο τρόπο τους ισχυρισμούς του, θα μπορούσε κανείς έκτοτε να αμφιβάλλει για την ορθότητα των θέσεών του;

c—-Δεν ήταν αυτά που δίδασκαν οι Ελεάτες φιλόσοφοι απλώς «θεωρίες»;

d—-Υπάρχουν, όμως, γενικά θεωρίες, που να έχουν αληθινά οποιαδήποτε αποδεικτική αξία;

e—-Δεν εκφράζουν όλες απλώς τις «απόψεις» των συντακτών τους;

f–.–Έχουν «απόψεις» κάποια αξία, όταν δεν είναι αποδείξιμες;

g—-Μπορεί κανείς, από την άλλη μεριά, από τα παραπάνω να συμπεράνει λογικά, πως εάν τα Ζηνώνεια παράδοξα δεν λύθηκαν μέχρι σήμερα, αυτά, προφανώς, δεν είναι επιλύσιμα;

h—-Εάν, ωστόσο, κατάφερνε κανείς να λύσει αυτά τα προβλήματα (μέσα από λογικούς συνειρμούς) με απόλυτη σιγουριά για την ορθότητα της λύσης, δεν θα επρόκειτο για ένα μοναδικό αντισεισμικό πνευματικό θεμέλιο – για έναν συμπαντικό νόμο;

i—–Δεν θα μπορούσε τότε σ’ αυτό να αγκυρωθεί με σιγουριά το σύνολο της γνώσης στον κόσμο μας;

j—–Δεν θα συνέβαινε αυτό, επειδή μια τέτοια εξασφαλισμένη θεμελιώδης αλήθεια θα διαπλεκόταν με όλες τις άλλες συμπαντικές αλήθειες; (Δεν αναφέρομαι εδώ στο απατηλό, που είναι το προσεγγιστικό «φαίνεσθε», αλλά στο μόνο αληθινό δηλαδή στο απόλυτο «είναι».) 

kΔεν θα συνέβαινε αυτό, επειδή μια τέτοια εξασφαλισμένη θεμελιώδης αλήθεια θα διαπλεκόταν με όλες τις άλλες συμπαντικές αλήθειες; (Δεν αναφέρομαι εδώ στο «απατηλό», που είναι το προσεγγιστικό «φαίνεσθε», αλλά στο μόνο αληθινό δηλαδή στο απόλυτο «είναι».) 

l–.–Ή μήπως υπάρχει ήδη ένα τέτοιο αδιάσειστο πνευματικό θεμέλιο; Αλλά αν υπήρχε ένα τέτοιο θεμέλιο, δεν θα ήταν η γνώση του κόσμου μας διαφορετικής ποιότητας, απ' ό,τι είναι σήμερα; Ή μήπως θεωρεί κάποιος, ότι υπάρχει κάποιας μορφής γνώση, που είναι εξασφαλισμένη και, συνεπώς, απόλυτη;

mΕίναι, ενδεχομένως, οι τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις ένα τέτοιο αδιάσειστο πνευματικό θεμέλιο;

n—-Αλλά πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο θεμέλιο, όταν όλα τα θεωρητικά κατασκευάσματα στον κόσμο μας στηρίζονται είτε σε αξιώματα είτε σε δόγματα;

       Ερωτήσεις σαν τις παραπάνω απαντώνται διεξοδικά στα βιβλία μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία