Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

 

2.3.15 Η ύλη δεν αποτελείται από ύλη                                                             

21-8-2016

Ο Lesch στο τέλος της διάλεξής του: »…Προκύπτει το εξής, το οποίο θεωρώ πως είναι ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της σύγχρονης φυσικής: Η ύλη δεν αποτελείται από ύλη αλλά από τις σχέσεις μεταξύ των υλικών σωματίων. Οι σχέσεις είναι το σημαντικότερο στον κόσμο.«

Είναι η παραπάνω διαπίστωση σωστή; Ας αναλογιστεί ο αναγνώστης, ότι το θέμα είναι σοβαρό, δεδομένου ότι αυτό αφορά στην ύλη αυτή καθαυτή, της οποίας τις  θεμελιώδεις ιδιότητες  ερευνούν οι φυσικοί. Και είναι σε θέση να το πράττουν, επειδή αυτές γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων. (Πάντως έτσι φαίνεται να συμβαίνει.) Δεν θα έπρεπε στη φυσική να έχει ξεκαθαριστεί εντωμεταξύ, αν ο κόσμος μας είναι υλικός ή άϋλος; Αν πάντως ο Lesch θέλει να πει πως ο κόσμος μας είναι άυλος, τότε -κατά τη γνώμη μου- δεν το ξεκαθαρίζει με σαφήνεια.

Σ’ αυτό το βιβλίο η έρευνα θα καταλήγει συνεχώς στο ίδιο αποτέλεσμα: Η πραγματικότητα που βιώνουμε, δεν είναι υλική αλλά εικονική. Διότι -μεταξύ άλλων αιτίων- λόγω της ασυμβατότητας δεν θα μπορούσε αυτή να είναι συγχρόνως και υλική και άυλη. Σ’ αυτό το συμπέρασμα οδηγεί συνεχώς η χρήση του τρίπτυχου Συνέπεια/Λογική/Αιτιότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία