Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

I

Οι τρεις θεμελιώδεις μεταφυσικοί νόμοι

13-7-2012

1ος φυσικός & μεταφυσικός νόμος: Ασυμβατότητα

Η (υποτιθέμενη) σύγχρονη κίνηση ενός οιουδήποτε αντικειμένου σε δύο διαφορετικά και, συνεπώς, ασύμβατα (υπαρξιακά) περιβάλλοντα οδηγεί σε παραδοξότητα. Αυτή η παραδοξότητα μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν ερευνηθούν οι κάθε είδους ιδιότητες του (υποτιθέμενου) κινητού σε κάθε περιβάλλον ξεχωριστά.

 

2ος θεμελιώδης μεταφυσικός νόμος: Ακινησία στο άπειρο

Η εκκίνηση ενός (καθαρά υποθετικού) υλικού αντικειμένου στο Περιβάλλον του Απείρου δεν είναι εφικτή, διότι ο εντοπισμός του πρωταρχικού μισού των απείρως πολλών μικρότερων μισών οποιασδήποτε (υποτιθέμενης) ορισμένης απόστασης είναι αδύνατη. Συνεπώς, σ’ αυτό το περιβάλλον ουδέν (υποτιθέμενο) υλικό αντικείμενο θα μπορούσε να κινηθεί αληθινά.

 

3ος μεταφυσικός νόμος: Η ύπαρξη στο άπειρο είναι αδύνατη

Στο Περιβάλλον του Απείρου δεν υπάρχει δυνατότητα κίνησης υλικών αντικειμένων [2ος μετ. νόμος] και επειδή η κίνηση συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με όλα τα φυσικά φαινόμενα, προκύπτει πως σ’ αυτό το περιβάλλον δεν ισχύουν οι νόμοι της φυσικής.

Αυτό έχει σαν συνέπεια, πως στο Περιβάλλον του Απείρου δεν θα μπορούσε να υπάρξει φυσικός – δηλαδή υλικός και άρα υπ’ αυτή την έννοια «πραγματικός» κόσμος. Η ύπαρξη ενός εικονικού κόσμου θα ήταν, ωστόσο, δυνατή, αφού δεν θα υπήρχε πλέον η ασυμβατότητα ύλης και πνεύματος. Κατ'΄ανάγκην θα επρόκειτο για έναν εικονικό κόσμο – της πληροφορίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία