Το φαινόμενο του Domino

20-7-2012

Μόλις γίνει αντιληπτός ο δρόμος που οδηγεί στην επίλυση του αινίγματος της παραδοξότητας, αρχίζει αμέσως να εξελίσσεται η διαδικασία της αρμονικής – συμπαντικής - Διαπλοκής των πάντων. Οι αμέτρητες ερωτήσεις από οποιονδήποτε γνωστικό κλάδο απαντώνται πλέον σχετικά εύκολα. Διότι εκείνη την στιγμή προκύπτει ένα σίγουρο (καθαρά λογικό) θεμέλιο, στο οποίο μπορούν να αγκυρωθούν με αδιάσειστο (δηλαδή επίσης λογικό) τρόπο τα πάντα. Πρόκειται για τον 1. φυσικό και μεταφυσικό νόμο. (βλ. 3.14) Διότι μόνο η λογική μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη αλήθεια. Θα γίνει κατανοητό, πως αυτή (η απόλυτη αλήθεια που προκύπτει κατά την λεπτομερή ανάλυση των κάθε είδους προβλημάτων) είναι μεν κάθε φορά απίστευτη. Διότι αυτή ανατρέπει τα πάντα. Αυτή είναι, εντούτοις, η μόνη στην οποία μπορούμε να βασιστούμε αληθινά, αφού προκύπτει με λογικό τρόπο. Η βαθιά αλήθεια είναι για τον άνθρωπο δυσνόητη και δυσκολοχώνευτη, επειδή ξεφεύγει από την πεπατημένη και την δύναμη της συνήθειας. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να κατανοηθεί, εάν κατορθώσει κανείς να την πλησιάσει μέσα από την λογική της διάσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία