Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας

20-7-2012 

Η αιτία εμφάνισης αυτής της ιστοσελίδας είναι κυρίως η παρουσίαση της περίληψης των Ζηνώνειων παραδόξων, Εκτός αυτού ο αναγνώστης θα ενημερωθεί σε κάποιο βαθμό για τα θέματα που θα βρει στα δύο πρώτα βιβλία μου.

Η διεξοδική ανάλυση και αποκρυπτογράφηση της ουσίας των Ζηνώνειων παραδόξων είναι το κύριο αντικείμενο του πρώτου τόμου. Φαίνεται, ότι αυτό το κατάφερα, επειδή διάβασα πολύ προσεκτικά τον διάλογο μεταξύ Παρμενίδη και Αριστοτέλη (του κατοπινού Αθηναίου Τυράννου), αλλά όπως αποδεικνύεται στα βιβλία μου, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, διότι τα φαινόμενα είναι απατηλά. Βρήκα, πάντως, τον διαλεκτικό τρόπο του Παρμενίδη όχι μόνο συγκλονιστικό αλλά επίσης τον μόνο τρόπο λύσης των Ζηνώνειων παραδόξων και των απαντήσεων στα μεγάλα αινίγματα. Αναλογίστηκα, πως άξιζε να προσπαθήσω και εγώ, να αφομοιώσω και χρησιμοποιήσω αυτό τον τόπο σκέψης. Με την πάροδο του χρόνου κατέληξα στην πεποίθηση, πως αυτός ακριβώς ο τρόπος σκέψης βοήθησε τους Ελεάτες φιλοσόφους, να φτάσουν κατά την αναζήτηση της αλήθειας τόσο μακριά.»

Οφείλω να ζητήσω την κατανόηση του αναγνώστη, για το ότι αναφέρομαι σε σημαντικό βαθμό στην φυσική. Στα Ζηνώνεια παράδοξα κρυβόταν, ωστόσο, μεταμοντέρνα φυσική πολλών καρατίων. Οι φυσικοί, προφανώς, δεν το πρόσεξαν, εστιάζοντας όλη την προσοχή τους στην μαθηματική σύλληψη και επίλυση του απείρως μικρού. Όπως αποδεικνύεται στα βιβλία μου, αυτό είναι εκτός των άλλων γι’ αυτό τον λόγο αδύνατο, διότι όλα τα μαθηματικά αποτελέσματα είναι πάντα προσεγγιστικά, ενώ το άπειρο είναι το απόλυτο.

Τα Ζηνώνεια αινίγματα είναι μόνο με φιλοσοφικό και δη Ελεατικό τρόπο, επιλύσιμα. Ο ρόλος της σύγχρονης φυσικής είναι, εντούτοις, καθοριστικός προκειμένου να κατανοηθεί ο συμπαντικός τρόπος λειτουργίας.

Κατά την διερεύνηση και περιγραφή των φαινομένων καταλήγει κανείς συνεχώς σε ερωτηματικά. Η απάντησή τους μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την λογικά εφαρμοσμένη Μεταφυσική. Η φυσική περιγράφει μόνο αποτελέσματα, των οποίων τα αίτια μπορούν να αποκτηθούν μόνο από την μεταφυσική. Αλλά η πύλη της μεταφυσικής μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με ένα κλειδί: Μ’ αυτό της λύσης των Ζηνώνειων παραδόξων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία