Κριτική Σταμούλη σε ξένες θέσεις
 
8-9-2016
 
Σ' αυτό τον ιστοχώρο θα αναλύω θέσεις (απόψεις, τρόπους αντίληψης) διανοητών σε διάφορα θέματα. Ο στόχος μου δεν είναι να τους κατηγορήσω γι' αυτές, αλλά για να διεισδύσω στην ουσία τους. Διότι μόνο τότε θα μπορέσω να καταλάβω αν αυτές πλησιάζουν το απόλυτο ή αν πρόκειται απλώς για διαφορετικές απόψεις. Καθένας δικαιούται, βεβαίως να υπερασπίζεται τις απόψεις του. Αλλά όσο καλοδιατυπωμένες κι' αν είναι αυτές, δεν θα εκφράζουν την απόλυτη αλήθεια αν δεν θεμελιώνονται σε αδιάσειστα θεμέλια.

Η βαθιά αλήθεια σε οποιοδήποτε θέμα δεν μπορεί παρά να είναι μία και μοναδική άσχετα αν αυτή αρέσει ή δεν αρέσει σε όλους. Αλλά ο τρόπος εξεύρεσής της δεν μπορεί παρά να εδράζεται πάντα στην αρμονική διαπλοκή αυτών των θέσεων με ήδη λογικά και αιτιοδώς εξασφαλισμένες αδιάσειστες αλήθειες. Και μια τέτοια αλήθεια εκφράζει ο νόμος της ασυμβατότητας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία