Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

21-8-2016

2.3 Ατιότητα     

2.3.1 Λογική, αιτιότητα και πνεύμα αποφεύγονται στη φυσική ηθελημένα

Οι φυσικοί επιστήμονες παρέλειψαν να ενσωματώσουν στο μοντέλο εργασίας τους τον αρχαιοελληνικό λογικό και αιτιώδη τρόπο έρευνας των προβλημάτων. Και ακριβώς αυτή η παράλειψη είναι ένα από τα αίτια που αυτοί οδηγούνται σε κάθε είδους προβλήματα, τα οποία δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν παρότι κοπιάζουν πάμπολλοι ερευνητές για τη λύση τους.

Το σύμπαν μας είναι μεν στην ολότητά του ένα άπειρο, φανταστικό δημιούργημα, αλλά συγχρόνως είναι και λογικά κατασκευασμένο εξ’ ου και παν αντιληπτό εξελίσσεται σ’ αυτό αιτιωδώς. Οι φυσικοί γνωρίζουν μεν τη σπουδαιότητα της αιτιότητας, εντούτοις την χρησιμοποιούν ελάχιστα και επιφανειακά. (Υποθέτω πως δεν έμαθαν να χειρίζονται αυτή τη μέθοδο. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί την τεράστια δυναμική της.)

Η λογική και η αιτιότητα είναι καθαρά πνευματικές ικανότητες και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατό, προ πάντων οι φυσικοί να τις αποφεύγουν συστηματικά. Τα κύρια αναγνωρισμένα καθιερωμένα εργαλεία σ’ αυτή την επιστήμη –παρατήρηση, μαθηματικά, πείραμα και κατά το δυνατόν ακριβέστερη μέτρηση ποσοτήτων- είναι αναμφίβολα εξαιρετικά πολύτιμα και προ πάντων ωφέλιμα (εργαλεία) για την περιγραφή και πρακτική αξιολόγηση των φαινομένων, δεδομένου πως κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση της δύναμης της φύσης. Ωστόσο, η απλή εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων δεν είναι επαρκής, για την κατανόηση των αιτίων πίσω από τα φαινόμενα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως η αληθινή, βαθιά γνώση είναι το αποκλειστικό προνόμιο του ζωντανού πνεύματος, το οποίο βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα. Στην υποθετική περίπτωση που θα υπήρχε η ύλη, δεν θα ήταν σε θέση να σκεφθεί. Συνεπώς, η πίστη των ερευνητών του εγκεφάλου πως το πνεύμα είναι προϊόν ηλεκτροχημικών αντιδράσεων στον (υλικό) εγκέφαλο, είναι λανθασμένες. Οι ερευνητές του εγκεφάλου δεν προσπαθούν να ερευνήσουν το πνεύμα λογικά και αιτιωδώς, όπως έπρατταν ήδη πολλοί Έλληνες φιλόσοφοι. Προφανώς, οι φυσικοί επιστήμονες δεν συνειδητοποίησαν ότι το πνεύμα διαδραματίζει στο σύμπαν έναν εξ ίσου σημαντικό ρόλο με την ύλη. Ίσως σκέπτονται πως αυτός ο τρόπος έρευνας θα στρέβλωνε την αντικειμενικότητα των ερευνών τους, εξ ου και το αποφεύγουν συστηματικά. 

Σ’ αυτό το βιβλίο θα γίνει αντιληπτό πως το πνεύμα (και, συνεπώς ,η συνείδηση) διαδραματίζει στη φυσική σημαντικό ρόλο.

 

Το επόμενο εδάφιο παραλείπεται από την προεπισκόπιση

2.3.2 Έρευνα των αιτίων των φαινομένων σε λανθασμένο τόπο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία