Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

 

 

24-8-2016

2

Το εμπειρικό μοντέλο έρευνας

Οι περιορισμένες δυνατότητές του

 

2.1 Η φυσική είναι εμπειρική, ποσοτική επιστήμη

2.1.1  Τρόπος έρευνας στη φυσική – Ρόλος της συνείδησης

Στη φυσική ερευνώνται (αντιληπτά) φαινόμενα, προκειμένου να αποκωδικοποιηθούν τα μυστικά της φύσης και κατ’ αυτό τον τρόπο να γίνει δυνατή η εκμετάλλευση της φυσικής ισχύος τους. Ωστόσο, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του σύμπαντος. Προκειμένου να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, διατυπώνουν θεωρίες, τις οποίες στηρίζουν σε ανάλογες υποθέσεις, ενώ επινοούν κατάλληλα πειράματα για την διερεύνηση και επιβεβαίωσή τους. Με τη διενέργεια μεγάλου αριθμού -κατά το δυνατόν ακριβέστερων- μετρήσεων αποκτούν και αξιολογούν αντίστοιχες τιμές, προκειμένου να διατυπώσουν ανάλογες εξισώσεις και νόμους. Η δυνατότητα επανάληψης των μετρήσεων είναι σε κάθε θεωρία επιβεβλημένη, δεδομένου πως αυτή καθιερώνεται ως αξιόπιστη μόνο μέσα από την απρόσκοπτη επανάληψη των προσεγγιστικών τιμών.     

Οι φυσικοί πιστεύουν ακράδαντα πως ο αντικειμενικός, ποσοτικός τρόπος εργασίας είναι ο μόνος σωστός , προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργία των φυσικών φαινομένων. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί την κολοσσιαία δύναμη του δίδυμου λογική/αιτιότητα, το οποίο, όμως, φευ, δεν είναι μετρήσιμο.            

Οι φυσικοί θεωρούν ότι μπορούν να βασιστούν πλήρως στη βιωμένη αντίληψη της πραγματικότητας μέσω των αισθήσεων, δεδομένου πως η επιστήμη τους δεν είναι μόνο μια ποσοτική αλλά επίσης και εμπειρική επιστήμη. Η κατάλληλη μαθηματική διατύπωση των αποκτώμενων αποτελεσμάτων ενός επιτυχούς πειράματος θεωρείται πως αποδεικνύει την εγκυρότητα της ερμηνείας του ερευνώμενου φαινομένου. Εντούτοις, αυτή η ερμηνεία είναι εκ προοιμίου  βραχύβια, δεδομένου ότι κάποια νέα και ακριβέστερη θεωρία ενός άλλου ερευνητή αντικαθιστά αυτομάτως την προηγούμενη. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε πως αυτό το μοντέλο εργασίας είναι ιδιαιτέρως αποδοτικό, αφού οδήγησε σε κάθε είδους τεχνολογικές επαναστάσεις, οι οποίες ωφέλησαν την ανθρωπότητα.     

Εντούτοις, τα προαναφερθέντα ουδεμία σχέση έχουν με τα απολύτως αληθή αίτια, αλλά πάντα μόνο με τα προσεγγιστικά αντιληπτά αποτελέσματα, οπότε αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων οδηγεί νομοτελειακά σε ακατανόητες παραδοξότητες. Οι ερευνητές δεν κατόρθωσαν μέχρι τώρα να καταλάβουν ότι τα αινίγματα που συναντούν, οφείλονται στο περιοριστικό μοντέλο εργασίας τους, το οποίο επαρκεί απλώς και μόνο για την διερεύνηση και κατανόηση της αντιληπτής -επιφανειακής- λειτουργίας των υλικών φαινομένων. Και δεδομένου πως η ανθρώπινη αντίληψη του κόσμου μας είναι απατηλή, αυτός ο τρόπος εργασίας δεν επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των  κρυμμένων αιτίων τους. Εκτός αυτού, φαίνεται πως οι φυσικοί εμποδίστηκαν από το μοντέλο εργασίας τους να κατανοήσουν πως στην βαθιά πραγματικότητα στον κόσμο μας δεν κυριαρχεί η ύλη αλλά η συνείδηση και συνεπώς το άυλο πνεύμα. Αλλά το ποσοτικό, μαθηματικό και πειραματικό μοντέλο εργασίας των φυσικών δεν επιτρέπει την διερεύνηση και κατανόηση της άυλης συνείδησης. Όμως, αυτή παίζει στη… μεταμοντέρνα φυσική που περιγράφεται εδώ έναν απόλυτο, καταλυτικό ρόλο.     

Το μεγάλο πρόβλημα των φυσικών είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται την ασυμβατότητα συμβίωσης πνεύματος και ύλης, η οποία τους οδηγεί νομοτελειακά σε αδιέξοδα, τα οποία παρ’ όλα αυτά αποδέχονται. (Αυτή η ασυμβατότητα προέκυψε, όταν στις αρχές του 2005… συγκρούστηκα μετωπικά με τα Ζηνώνεια παράδοξα, από τα οποία προέκυψε ο πρώτος, αδιάσειστος φυσικός και μεταφυσικός νόμος της ασυμβατότητας, στον οποίο κατέστη δυνατή η ανέγερση του συνολικού έργου μου.      

Ο αναγνώστης θα αντιλαμβάνεται από κεφάλαιο σε κεφάλαιο, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το πνεύμα στην αποκωδικοποίηση της φυσικής. 

 

Παραλείπεται το επόμενο απόσπασμα

2.1.2 Είναι η φυσική πράγματι μια αντικειμενική επιστήμη;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία