Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

 

1.1.3 Το απολύτως αληθές αξίωμα – Επικοινωνία  συνείδησης και εγκεφάλου

24-8-2016

Οι φυσικοί στηρίζουν τις θεωρίες τους και σε αξιώματα, τα οποία αντιλαμβάνονται ως αυταπόδεικτες αλήθειες. Ωστόσο, ένα εξαιρετικά σημαντικό και μάλιστα απολύτως σωστό αξίωμα, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να συνοδεύει κάθε θεωρία, είναι, προφανώς, άγνωστο στις φυσικές επιστήμες. Θα μπορούσε να είναι διατυπωμένο περίπου ως εξής: «Η αξία της θεωρίας μου εξαρτάται από το κατά πόσον η εμπιστοσύνη που έχω στον εγκέφαλό μου και στις αισθήσεις μου είναι δικαιολογημένες». Πολλοί φυσικοί επιστήμονες, και προ πάντων οι ερευνητές του εγκεφάλου, γνωρίζουν μεν ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε στον τρόπο αντίληψης του εγκεφάλου μας, αλλά, προφανώς, δεν το αντιμετωπίζουν με τη δέουσα προσοχή. Διότι αν οι φυσικοί είχαν συνειδητοποιήσει πως δεν μπορούν να εμπιστευτούν στον εγκέφαλό τους ούτε κατ’ ελάχιστον, τότε θα έψαχναν για δρόμους που δεν οδηγούν συνεχώς σε αδιέξοδα. Διότι για πολλούς λόγους ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί το αληθές. Συνεπώς, η συνείδηση λαμβάνει από τον εγκέφαλο συνεχώς ανεξέλεγκτες πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν οφείλεται στην τυχαία ελαττωματική εξέλιξη του εγκεφάλου αλλά σε κάποιο -από τους ερευνητές- μη αναμενόμενο αίτιο. Παν ότι βιώνει ο άνθρωπος, εξαρτάται μεν  εξ’ ολοκλήρου από τον τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας. Αλλά η ανταλλαγή πληροφοριών συνείδησης και εγκεφάλου δεν εξελίσσεται με τον αναμενόμενο τρόπο. Αυτό το αίνιγμα ερευνάται και εξιχνιάζεται στο παρόν βιβλίο λεπτομερώς.

 

Τα επόμενα αποσπάσματα αυτού του κεφαλαίου παραλείπονται

1.1.4 Σημασία της ελληνικής λέξης θεωρία

1.1.5 Διάρκεια θεωριών

1.1.6 Οι θεωρίες αδυνατούν να φτάσουν στο απόλυτο

1.1.7 Το απόλυτο στη φυσική

1.2 Σε τι πιστεύουν οι φυσικοί

1.3 Διαπλοκή φυσικής και μεταφυσικής

1.3.1 Το ασαφές όριο μεταξύ φυσικής και μεταφυσικής

1.3.2 Σημασία της μεταφυσικής – Λογικός/αιτιώδης τρόπος αντίληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία