Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

 

 

1

Προσεγγιστικό και Aπόλυτο

Η αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας

 

 

1.1 Υπάρχει στον κόσμο μας το απολύτως αληθές?

1.1.1 Αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας

24-8-2016

Φιλόσοφοι και φυσικοί αντιμετωπίζουν πληθώρα αναπάντητων αινιγματικών ερωτημάτων. Αμέτρητοι στοχαστές έχουν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εκφράσει τις απόψεις τους γραπτώς ή προφορικώς για τα πάντα, αλλά επρόκειτο πάντοτε για ιδέες, απόψεις ή θεωρίες, οι οποίες στηρίχτηκαν σε υποθέσεις, σε ενδείξεις και –φαινομενικά- αυταπόδεικτα αξιώματα. Εντούτοις, σ’ όλους αυτούς του όρους ουδέν γνωστικό αντικείμενο μπορεί να στηριχτεί με αδιάσειστο τρόπο, δεδομένου ότι όλα αυτά τα δομικά στοιχεία είναι εκ κατασκευής εύθραυστα και, συνεπώς, έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Ας μη ξεχνάμε πως αυτά τα πνευματικά θεμέλια διατυπώθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια. Επιτρέπεται, λοιπόν, κανείς μετά από τέτοια χρονική απόσταση να εξακολουθεί να βασίζεται σ’ αυτά;

Στις φυσικές επιστήμες παίζει πρωταρχικό ρόλο η πειραματική απόδειξη. Επειδή, ωστόσο, φαίνεται πως παρήλθε η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων, αρκούν ιδέες βασισμένες απλώς σε ενδείξεις, για να αναγνωριστούν αυτές ως μεγάλα θεωρητικά επιτεύγματα, και μάλιστα να επιβραβευθούν ακόμα και με βραβεία Νόμπελ. Εντούτοις, οι παραπάνω εύηχοι αρχαιοελληνικοί όροι ήταν έτσι σχεδιασμένοι, ώστε η σημασία τους να καταδεικνύει με σαφήνεια την άγνοια της βαθύτερης αλήθειας πίσω από τα –αντιληπτά- φαινόμενα. Δεδομένου, λοιπόν, πως  και η σημερινή παγκόσμια διανόηση εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία προκειμένου να πλησιάσει την αλήθεια, στηρίζεται το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης σε σαθρά θεμέλια. Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι προσπαθούσαν, εντούτοις, να απαντήσουν στα ερευνώμενα ερωτήματα λογικά και αιτιωδώς. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης της βαθύτερης αλήθειας ήταν μάλιστα για τους Ελεάτες φιλοσόφους το αποκλειστικό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν. Ωστόσο, το πρόβλημα ήταν πως αυτοί δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τις απόψεις τους σε αδιάσειστα πνευματικά θεμέλια, οπότε όσες απ’ αυτές διασώθηκαν αποτελούν απλώς θεωρητικά κατασκευάσματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία