Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

Πληροφορίες του βιβλίου

13-7-2016

 

Πρωτότυπο της γερμανικής έκδοσης

 

Φυσική ή Μεταφυσική?

Oι απαντήσεις

Διαπλοκή των Πάντων

 

Copyright © της πρωτότυπης έκδοσης 2016 Βασίλης Σταμούλης

Σχεδίαση εξώφυλλου και απεικονίσεων στο βιβλίο εκπονήθηκαν από τον συγγραφέα

Κατασκευή και εκδοτικός οίκος:

BoD – Books on Demand, Norderstedt

ISBN: 978-3-7412-2165-1

 

Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο μετάφραση ή αναπαραγωγή (φωτοτυπία, Μικροφίλμ ή αλλιώς) του πλήρους περιεχομένου ή οιονδήποτε αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Επίσης, δεν επιτρέπεται   η χρήση  για την διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων η αναπαραγωγή και διάδοσή του. 

 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων των έξι προτεινόμενων πειραμάτων και η κατασκευή των συσκευών κατά τον περιγραφόμενο ή παρεμφερή τρόπο, εάν αναφέρεται πως αυτά βασίζονται στις ιδέες και προτάσεις του συγγραφέα του παραπάνω βιβλίου. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία