Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

K

Η φυσική ερευνά την ύλη – η μεταφυσική το πνεύμα      

20-7-2012

Στην φυσική ερευνώνται και περιγράφονται πάντα απατηλά «φαινόμενα». Από πραγματοποιούμενα πειράματα και τις συνακόλουθες μετρήσεις προκύπτουν πάντα προσεγγιστικές τιμές, στις οποίες οι επιστήμονες είναι αναγκασμένοι να βασιστούν. Αυτό το μοντέλο εργασίας οδηγεί συνεχώς σε αδιέξοδα, αφού είναι ακατάλληλο για την ερμηνεία των ευρημάτων που προκύπτουν. Διότι τα κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτοντα αποτελέσματα είναι ισχνά (μονοδιάστατα).

Τουναντίον στην μεταφυσική μπορούν τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν μόνο με λογικό τρόπο. (Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι – και προ παντός οι Ελεάτες – χρησιμοποιούσαν μόνο αυτή την μέθοδο.) Η αρχή είναι απλούστατη: Ο ερευνητής θέτει συνεχείς στοχευμένες εύλογες ερωτήσεις και προσπαθεί πάντα και μόνο λογικά (άρα όχι αξιωματικά ή δογματικά) να τις απαντήσει. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να σχετίζονται με κάθε είδους γνωστικό πεδίο. Μοναδικός όρος: Όλες οι κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτημένες απαντήσεις πρέπει να διαπλέκονται αρμονικά με όλες τις ήδη διαπλεγμένες (απαντήσεις), έτσι ώστε το… άπειρο σφαιρικό παζλ να συμπληρώνεται αέναα.

Μέχρι τώρα αυτός ο τρόπος εργασίας δεν έταζε γρήγορα αποτελέσματα, σαν αυτά που προσέφερε το μοντέλο εργασίας των φυσικών επιστημόνων, διότι δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αδιάσειστα λογικά θεμέλια. Τώρα, εντούτοις, αυτά βρίσκονται στην διάθεση του καθενός – στην μορφή των μεταφυσικών νόμων που αναλύθηκαν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία