Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

Η

Νόμος ύπαρξης: Στο άπειρο είναι μόνο η εικονική ύπαρξη εφικτή

20-7-2012

Εάν, ωστόσο, στο Περιβάλλον του Απείρου ήταν δυνατή η ύπαρξη ενός κόσμου σαν αυτόν που βιώνουμε, τότε αυτός θα μπορούσε να είναι μόνο εικονικής μορφής. Θα επρόκειτο αποκλειστικά και μόνο για έναν κόσμο του πνεύματος και, συνεπώς, της πληροφορίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει λογικά και αιτιωδώς -δηλαδή νομοτελειακά- ο 3ος μεταφυσικός νόμος, ο οποίος αφορά στον μόνο τρόπο ύπαρξης στο άπειρο: Δηλαδή σ' αυτόν της εικονικής ύπαρξης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία