Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

L

Ο κόσμος μας είναι εικονικός     

20-7-2012

Ο αναγνώστης που παρακολούθησε τις σκέψεις μου ως εδώ προσεκτικά, θα κατάλαβε, πως ο κόσμος μας σε ουδεμία περίπτωση θα μπορούσε να είναι υλικός. Μέσα από συνεπείς αυστηρά λογικούς συνειρμούς αποδεικνύονται τα εξής:

a—-Ο κόσμος μας είναι μόνο φαινομενικά πεπερασμένος – ενώ στο 2ο τόμο αυτό τεκμηριώνεται και με μαθηματικό τρόπο. Στην βαθιά πραγματικότητα είναι, συνεπώς, καί αυτός εξίσου άπειρος. Συνεπώς λαμβάνει χώρα στο Περιβάλλον του Απείρου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι αμφότερα τα περιβάλλοντα ταυτίζονται.

b—-Εμείς οι άνθρωποι, ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε πως ο κόσμος μας είναι υλικός – και υπ’ αυτή την έποψη πραγματικός – και ότι τα πάντα βρίσκονται σ’ αυτόν σε συνεχή κίνηση.

c—-Ο 2ος μεταφυσικός νόμος ξεκαθαρίζει, ότι στο Περιβάλλον του Απείρου ουδείς και τίποτα θα μπορούσαν να κινηθούν. Αυτό έχει σαν συνέπεια, πως στο άπειρο δεν θα μπορούσε να υπάρξει ύλη.

d—-Στον 3ο μεταφυσικό νόμο διασαφηνίζεται, πως αν παρ’ όλα αυτά υπήρχε στο Περιβάλλον του Απείρου ένας κόσμος σαν αυτόν που βιώνουμε, τότε αυτός δεν θα μπορούσε να είναι υλικός αλλά μόνο εικονικός.

—–Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο κόσμος μας θα μπορούσε να είναι μόνο εικονικός.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία