Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

D

Στην Ζηνώνεια διατύπωση των παραδόξων υπάρχουν ασάφειες     

20-7-2012

Η διατύπωση των παραδόξων του Ζήνωνα όπου αφ’ ενός το βέλος και αφ’ ετέρου ο Αχιλλέας και η χελώνα κινούνται με τον διχοτομικό τρόπο, οδηγεί στην συνεχή ελαχιστοποίηση τόσο των διανυόμενων αποστάσεων, όσο και των ταχυτήτων και της διάρκειας της κίνησης. Είναι σαφές, ότι αντικείμενα του αντιληπτού κόσμου μας δεν θα μπορούσαν να κινούνται κατ’ αυτό τον τρόπο και μάλιστα αιωνίως. Ο Ζήνων, ωστόσο, δεν ξεκαθαρίζει, πού – δηλαδή σε ποιο περιβάλλον - δεν θα μπορούσε να κινηθεί το βέλος. Αυτή η (ακούσια) Ζηνώνεια παράλειψη συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργία της παραδοξότητας και σύγχυσης σε όποιον ασχολείται μ’ αυτά τα αινίγματα. Διότι ουδείς αντελήφθη μέχρι σήμερα ένα τέτοιο τρόπο κίνησης στον κόσμο μας.

Ο Ζηνώνειος διχοτομικός τρόπος κίνησης δεν αφορά, εννοείται, μόνο το βέλος, τον Αχιλλέα και την χελώνα αλλά οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο. Η διαδικασία της λύσης παραμένει, συνεπώς, ή ίδια για κάθε κινητό. Η μόνη ιδιαιτερότητα, είναι, πως παρ’ ό,τι ο Αχιλλέας ήταν… ημίθεος, αδυνατούσε να φτάσει την χελώνα. Σε μια περίληψη δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν να παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες, που θα βρει κανείς σε ένα βιβλίο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία