Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

14.3.2 Διάρθρωση του πειράματος

20-9-2016

Για την εκτέλεση αυτού του πειράματος απαιτούνται ένα Laserpointer L (κανόνι ηλεκτρονίων), ένα ημιεπαργυρωμένο κάτοπτρο Η δύο πετάσματα Π1 και Π2 καθώς και δύο οθόνες Ο1 & Ο2 οι οποίες είναι συνδεδεμένες με έναν υπολογιστή. Οι τροχιές των σωματιδίων HΠ1 und HΠ2 σχηματίζουν ορθή γωνία, ενώ αυτές είναι κατά βάθος πάντα καμπυλωμένες λόγω της γενικής συμπαντικής διαστολής. Τα δύο πετάσματα ισαπέχουν από το ημιεπαργυρωμένο κάτοπτρο Η, πράγμα που ισχύει και για τις αποστάσεις των οθονών από τα πετάσματα. Τα σωμάτια τα οποία εκτοξεύει το Laserpointer L κινούνται εναντίον της πλημμυρίδας προς το ημιεπαργυρωμένο κάτοπτρο Η όπου διασπώνται. Τα μισά απ’ αυτά κινούνται προς το πέτασμα Π1 και την οθόνη Ο1 ενώ τα υπόλοιπα προς το πέτασμα Π2 και την οθόνη Ο2 δημιουργώντας δύο διαφορετικές εικόνες συμβολής.

Οι γνώσεις μου για τους υπολογιστές αρκούν μεν ίσα ίσα για την ικανοποίηση των αναγκών μου, αλλά δεν αμφιβάλλω πως για τους φυσικούς θα είναι εύκολη η σύγχρονη μεταφορά και επικάλυψη των δύο συμβολών στην τρίτη οθόνη (του υπολογιστή). Είμαι πεπεισμένος πως εάν οι διαδρομές των σωματιδίων είναι αρκετά μακρές, οι δύο απεικονίσεις των συμβολών στην οθόνη του υπολογιστή θα διαφέρουν μεταξύ τους. Λόγω της αντίστοιχης ώθησης των συμπιεσμένων μαζών αιθέρα στις τροχιές των σωματιδίων προς την οθόνη O1 θα μετατοπισθεί το σχήμα συμβολής σ’ αυτήν  περισσότερο προς τα αριστερά και κάτω. Αυτή η μετατόπιση του συνολικού σχήματος της συμβολής θα είναι σαφώς η απόδειξη της ύπαρξης του αιθέρα!

Στην περίπτωση που η ταυτόχρονη μεταφορά και επικάλυψη των δύο συμβολών στην οθόνη του υπολογιστή δεν είναι δυνατή, θα αρκούσε ενδεχομένως η επικάλυψη των δύο διαφορετικών διαφανειών τους προκειμένου να διαφανούν οι συντελούμενες μετατοπίσεις,. Ίσως θα μπορούσαν οι διαφάνειες να έχουν διαφορετικά χρώματα.

Θεωρώ, τέλος, πως είναι απαραίτητο, η πειραματική εγκατάσταση να λαμβάνει χώρα στο ύπαιθρο, ώστε τα σωματίδια να μπορούν να αλληλεπιδρούν κατά την κίνησή τους άμεσα με τον αιθέρα. Η εγκατάσταση θα μπορούσε να βρίσκεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία