Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

14.3.1 Χρήση της αιτιότητας στο φαινόμενο της πλημμυρίδας

20-9-2016

1416

Σχήμα. 14.3.5a Απόδειξη της ύπαρξης του αιθέρα

Σ’ αυτό το πείραμα θα αποδειχθούν – δια του συνδυασμού δύο πετασμάτων διπλής σχισμής (Π1 & Π2) και δύο οθονών (Ο1 & Ο2) – μεταξύ άλλων η ύπαρξη του αιθέρα και η καμπύλωση των ακτινών η οποία οφείλεται στη συμπίεση των μαζών του αιθέρα λόγω της γενικής συμπαντικής διαστολής. 

Το ιδιαίτερο και καθοριστικό στο παρόν πείραμα είναι πως αυτό λαμβάνει χώρα σε μια παραλία στην οποία παρουσιάζεται το φαινόμενο της παλίρροιας. Ωστόσο, μπορεί να διενεργηθεί επίσης και σε τοποθεσίες οι οποίες να βρίσκονται στο επίπεδο τροχιάς της σελήνης περί τη Γη.

Πώς προκύπτει, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο χωρίς τη δράση της βαρύτητας;

a—-Η (επιταχυντικά διαστελλόμενη) Σελήνη ωθεί κατά την περιστροφή της γύρω από τη (διαστελλόμενη) Γη τις επίσης επιταχυντικά διαστελλόμενες αιθέριες μάζες με μέση ταχύτητα 1,02 χιλιόμετρα ανά (διαστελλόμενη) μονάδα δευτερολέπτου.

b—-Οι κατ’ αυτό τον τρόπο ωθούμενες μάζες αιθέρα, οι οποίες διαστέλλονται αναλόγως περισσότερο από τη συνολική συμπαντική διαστολή, συμπυκνώνονται αντιστοίχως.

c—-Αυτές οι συμπιεζόμενες αιθέριες μάζες κινητοποιούν το γήινο μίγμα αιθέρα και ατμόσφαιρας, κι’ αυτό με τη σειρά του τα επιφανειακά θαλάσσια ύδατα.  

d—-Η συγκεκριμένη ταχύτητα της Σελήνης περί την Γη και η αντίστοιχη συμπίεση του αιθέρα αποτρέπουν τη σύγκρουση των δύο πλανητών. Στο ίδιο αίτιο οφείλεται, εννοείται, η αποτροπή της σύγκρουσης πλανητών και ήλιου.

e—-Είδαμε, άλλωστε, στο κεφάλαιο του αιθέρα πως η αιτιότητα δεν επιτρέπει την διάδοση του φωτός στο κενό, το οποίο λογικά είναι ταυτόσημο του «τίποτα».

—-Εκτός των παραπάνω η καθοδηγούμενη μετακίνηση διαστημοπλοίων και ρομποτικών συσκευών θα ήταν αιτιωδώς αδύνατη χωρίς την ύπαρξη του αιθέρα.

 

Όποιος παραβλέπει στα πνευματικά του κατασκευάσματα κοσμικές αρχές όπως π.χ. η αιτιότητα, καταλήγει αναπόφευκτα σε λογικά αδιέξοδα. Και η ύπαρξη του αιθέρα είναι για την κατανόηση και ερμηνεία σημαντικών φαινομένων του κόσμου μας λογικά και αιτιωδώς απολύτως απαραίτητη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία