Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

 

 

 

14

Έξι απλά πραγματοποιούμενα πειράματα

 

14.1 Απόδειξη της υλικής διαστολής

6-9-2016

Από τη λύση των Ζηνώνειων παραδόξων προέκυψε, πως διαστέλλεται το συνολικό σύμπαν – άρα και η ύλη. Στο 3. κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου αυτή η διαστολή επιβεβαιώθηκε κατά τη διερεύνηση του φαινομένου της βαρύτητας μέσα από την εφαρμογή της αρμονικής, λογικής/αιτιώδους Διαπλοκής των Πάντων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αυτή ισχυροποιήθηκε και με μαθηματικό τρόπο, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και στο όγδοο κεφάλαιο μέσα από τη διαδικασία της ολικής ερμηνείας των προβλημάτων του Νευτώνειου κουβά.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται αυτές οι τέσσερις αποδείξεις να είναι για τους φυσικούς δυσνόητες, δεδομένου πως ο ανορθόδοξος τρόπος επίλυσης των προβλημάτων -με την αρμονική αιτιώδη/λογική μέθοδο- που χρησιμοποιώ είναι γι’ αυτούς άγνωστη. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθώ σ’ αυτό το κεφάλαιο την πεπατημένη, προτείνοντας τον αμιγώς πειραματικό τρόπο απόδειξης. Ελπίζω πως οι φυσικοί τελικά θα πεισθούν από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. (Είναι προφανές, πως είμαι απόλυτα πεπεισμένος για το αποτέλεσμα.)

Ο αναγνώστης θα έχει παρατηρήσει πως κοπιάζω πολύ, προκειμένου να περικυκλώσω σ’ αυτό το βιβλίο τα διερευνώμενα προβλήματα, διαπλέκοντάς τα αρμονικά με όλα τα ήδη απολύτως ασφαλώς αποκτημένα ευρήματα. Διότι μόνο αυτός ο δρόμος οδηγεί με ασφάλεια στις απαντήσεις των ποικίλων ερωτημάτων και, συνεπώς, στα αίτια των φαινομένων.

 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή των κειμένων των έξι προτεινόμενων πειραμάτων και η κατασκευή των συσκευών κατά τον περιγραφόμενο ή παρεμφερή τρόπο εάν αναφέρεται πως αυτά βασίζονται στις ιδέες και προτάσεις του συγγραφέα του παραπάνω βιβλίου. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία