Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

G

Νόμος ακινησίας: Στο άπειρο δεν υπάρχει ύλη και άρα ούτε κίνηση 

20-7-2012

Στο 1ο βιβλίο μου αποδεικνύω με απόλυτη σαφήνεια, πως στο Περιβάλλον του Απείρου δεν θα μπορούσε να υπάρξει κίνηση, άρα ούτε ύλη. Διότι αν υπήρχαν «εκεί» κινούμενα αντικείμενα, τότε αυτά θα συρρικνώνονταν (με τον Ζηνώνειο διχοτομικό τρόπο) με απόλυτη συνέπεια μαζί με όλα τα άλλα φυσικά μεγέθη για πάντα – π.χ. διαστάσεις αντικειμένων, χρονικά διαστήματα κίνησης αυτών κτλ. (Ας μη ξεχνάει ο αναγνώστης, πως τώρα βρισκόμαστε στο Περιβάλλον του Απείρου, όπου για λόγους συνέπειας – που επιβάλλει ο 1ος μεταφυσικός νόμος -, συρρικνώνονται τα πάντα.)

«Εδώ», συνεπώς, ισχύει στο ακέραιο η Ζηνώνεια διατύπωση που επιβάλλει, πως για να κινηθεί «κάτι» σ’ αυτό το περιβάλλον, είναι απαραίτητο, αυτό να εντοπίσει προηγουμένως το αρχικό μισό όλων των πιθανών προκείμενων μισών αποστάσεων – πράγμα απολύτως αδύνατο.

Από τα παραπάνω προκύπτει νομοτελειακά, ότι σ’ «εκείνο το περιβάλλον» δεν θα ήταν δυνατή η ισχύς οιωνδήποτε νόμων της φυσικής. Διότι απλούστατα, »εκεί« δεν θα υπήρχε κίνηση και άρα ούτε κάποιος φυσικός (υλικός) κόσμος, σαν αυτόν που αντιλαμβανόμαστε εμείς. (Το «εκεί» δεν θα μπορούσε, βεβαίως, να σημαίνει κάτι άλλο από «στο πουθενά».)

Αυτό το συμπέρασμα οδηγεί στον 2ο μεταφυσικό νόμο – του αποκλεισμού της κίνησης στο Περιβάλλον του Απείρου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία