Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

M

Η απόδειξη της ύπαρξης του "Ενός"

20-7-2012

Όπως γίνεται κατανοητό, από τα παραπάνω προκύπτει, πως αφού ο κόσμος μας είναι εικονικός δεν μπορεί, παρά να είναι ένα δημιούργημα – και μάλιστα το απόλυτο έργο τέχνης. Και δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς την ευφυΐα του Newton ή του Einstein, για να συμπεράνει, πως πίσω από ένα δημιούργημα – δηλαδή πίσω από ένα έργο τέχνης – βρίσκεται πάντα ένας δημιουργός (δηλαδή ο καλλιτέχνης που το δημιούργησε). Αυτό επιβάλλεται από την αρχή της αιτιότητας, η οποία εξελίσσεται πάντα με λογικό τρόπο. (Αιτιότητα και λογική, είναι ταυτόσημες.) Και αυτές οι δίδυμες αδελφές φροντίζουν, ώστε να μην είναι η άψυχη ύλη αυτή, που έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει οτιδήποτε, αλλά θα πρόκειται πάντα για το έργο του ζωντανού πνεύματος.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία