Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

M

Η απόδειξη της ύπαρξης του "Ενός"

20-7-2012

Όπως γίνεται κατανοητό, από τα παραπάνω προκύπτει, πως αφού ο κόσμος μας είναι εικονικός δεν μπορεί, παρά να είναι ένα δημιούργημα – δηλαδή ένα έργο τέχνης. Και δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς την ευφυΐα του Newton ή του Einstein, για να συμπεράνει, πως πίσω από ένα δημιούργημα – δηλαδή πίσω από ένα έργο τέχνης – βρίσκεται πάντα ένας δημιουργός (δηλαδή ο καλλιτέχνης που το δημιούργησε). Αυτό επιβάλλεται από την αρχή της αιτιότητας, η οποία εξελίσσεται πάντα με λογικό τρόπο. (Αιτιότητα και λογική, είναι ταυτόσημες.) Και αυτές οι δίδυμες αδελφές φροντίζουν, ώστε να μην είναι η άψυχη ύλη αυτή, που θα έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει οτιδήποτε, αλλά θα πρόκειται πάντα για το έργο του ζωντανού πνεύματος.

Ο τρόπος λειτουργίας του πνεύματος που προκύπτει από τον λογικό τρόπο προσπέλασης των προβλημάτων καθώς και τα αίτια που το πνεύμα δημιουργεί εικονικούς κόσμους, θα αναλυθούν λεπτομερώς στο επόμενο βιβλίο μου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία