Το ξεπερασμένο μοντέλο εργασίας των φυσικών

20-7-2012

Στο δεύτερο βιβλίο μου αποδεικνύεται ότι το χρησιμοποιούμενο ισχύον μοντέλο εργασίας στις φυσικές επιστήμες είναι ξεπερασμένο.

a////Αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται, ομολογουμένως, να είναι προκλητικός και αυθάδης, αλλά δεν είναι γεγονός, ότι οι φυσικοί επιστήμονες και ιδιαίτερα οι φυσικοί αντιμετωπίζουν αξεπέραστα άλυτα αινίγματα;

b////Για ποιόν λόγο θεωρώ, εντούτοις, πως το μοντέλο εργασίας τους είναι ξεπερασμένο;

c////Μα, είναι λογικό και δυνατόν, μετρώντας και περιγράφοντας φαινόμενα (έστω) όσο ακριβέστερα γίνεται, να περιμένει κανείς, πως κατ’ αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ερμηνεύσει τα βαθύτερα αίτιά τους όταν ήδη η λέξη «φαινόμενο» μαρτυρά, πως πρόκειται για ματαιοπονία;

d////Είναι δυνατόν, αυτό που φαίνεται, να είναι και το αληθινό;

e////Είναι το γνωστό ρητό «τα φαινόμενα απατούν» μια σοφή ή μια φαιδρή άποψη;

f////Δεν φαίνεται να έχει διατυπωθεί αυτή από σοφούς διανοητές;

g////Είναι λογικό και άρα σωστό, να διατυπώνουν και αποδέχονται οι φυσικοί εμφανώς παράλογες ερμηνείες φαινομένων, απλώς και μόνο επειδή τα πειράματά τους οδηγούν σ’ αυτές;

h////Δεν πρόκειται στα κάθε είδους αινίγματα που συναντούν στο αντικείμενο έρευνάς τους για άκρως ανησυχητικά σήματα κινδύνου τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής;

i/////Δεν είναι προφανές, ότι οι φυσικοί επιστήμονες τα προσπερνούν αβασάνιστα;

j—-.Σημαίνει το αποτέλεσμα ενός πειράματος κάτι περισσότερο από μια επιβεβαίωση ενός εμπειρικά αντιληπτού φαινομένου;

k—-Θα μπορούσαν, ωστόσο, οι ερυνητές να ακολουθήσουν μιαν άλλη (καλύτερη) μέθοδο, από την τωρινή;

l—–Μα δεν είναι προφανές, πως οι μοντέρνοι φυσικοί έχασαν την ευκαιρία, να οικειοποιηθούν τον μεταμοντέρνο (μεταφυσικό) τρόπο της λογικής σκέψης των αρχαίων Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελεατών φιλοσόφων;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία