Υλικό με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

Προεπισκόπηση περιορισμένου αριθμού αποσπασμάτων αυτού του βιβλίου

 

A2

Το παράδοξο βέλος      

20-7-2012 

a—-«Για να διανύσει ένα βέλος μία απόσταση, πρέπει κατ’ αρχάς να διανύσει το αρχικό μισό τμήμα της. Προκειμένου στη συνέχεια να φτάσει στο τέρμα, θα πρέπει αυτό προηγουμένως να φτάσει στο μέσον της μισής απόστασης που υπολείπεται κοκ. επ’ άπειρον.»

b—-«Το βέλος» κατά τον Ζήνωνα «δεν κινείται, διότι παν χρονικό διάστημα αποτελείται από χρονικές στιγμές απειροελάχιστα μικρές μη τεμνόμενες περαιτέρω, αδιαίρετες.»

c—-«Σε κάποια χρονική στιγμή το βέλος θα βρίσκεται σε κάποια θέση. Ευρισκόμενο όμως σε κάποια θέση (κατέχον κάποια θέση) δεν κινείται. Εάν δεν κινείται, τότε δεν θα κατέχει κάποια θέση.»

 

Παρατήρηση:

Αυτό το παράδοξο είναι ουσιαστικά άνευ νοήματος. Διότι η μόνη θέση στην οποία μπορεί να βρίσκεται το βέλος, δεν είναι κάποια «μετέωρη θέση» της διαδρομής αλλά αναγκαστικά και μόνον η θέση της εκκίνησης, οπότε επιστρέφουμε πάλι στο παράδοξο της διχοτομίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Book
Online παραγγελία